Special Olympics Regionale Spelen & Evenement

Ook op regionaal niveau worden Special Olympics Regionale Spelen georganiseerd. Het voordeel van Regionale Spelen is dat het 1 dag duurt en dat dus mensen met een verstandelijke beperking die niet lang van huis weg kunnen ook mee kunnen doen.

Ook is er de mogelijkheid voor instellingen en scholen om zich in te schrijven. Belangrijk criterium voor deelname blijft wel altijd dat de sporters zich serieus voorbereiden op het toernooi. Dit betekent dat zij gedurende tenminste 6 maanden minimaal één keer per week moeten trainen onder deskundige begeleiding.

Special Olympics Nederland probeert ook altijd samenwerking te bewerkstelligen tussen lokale/regionale sportstimuleringsprogramma's zoals Special Heroes. Dit allemaal om zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke beperking op verantwoorde wijze aan het sporten te krijgen èn houden!

Regionale Spelen worden door lokale verenigingen of andere sportorganisaties georganiseerd onder auspiciën van de stichting Special Olympics Nederland. Om Special Olympics Regionale Spelen te mogen organiseren moet bij Special Olympics Nederland een plan van aanpak met begroting worden ingediend. Na goedkeuring kan de organisatie starten. De criteria voor Regionale Spelen en een plan van aanpak zijn op deze site terug te vinden en kunnen bij Special Olympics Nederland worden opgevraagd.

De Regionale Spelen is een jaarlijks eendaags evenement, met minimaal 5 en maximaal 10 takken van sport. Het Regionaal Evenement is ook een jaarlijks eendaags evenement, maar wordt echter voor 1 tak van sport georganiseerd.